Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ : Εγκαίνια στο Τμήμα Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας

23.11.2018


Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ προχώρησε σε αναβάθμιση του Τμήματος Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας.

Τα εγκαίνια του Τμήματος πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στους χώρους του Νοσοκομείου, την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, στην παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης, των Ιατρών Συνεργατών και του προσωπικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ. Παρευρέθηκαν επίσης πολιτικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του τμήματος Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας, Δρ. Κλεάνθη Ιωαννίδη, ο νέος υπερσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος General Electric Architect 3 Tesla, ο οποίος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο τμήμα. Πρόκειται για ένα από τους λιγοστούς μαγνητικούς τομογράφους που έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Επιτρέπει τη διενέργεια κορυφαίας ποιότητας ειδικών εξετάσεων (advanced imaging), ενώ η σχετικά ευρεία διάμετρός του καθιστά την εξέταση άνετη ακόμα και για άτομα με κλειστοφοβία.

Το Τμήμα Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ είναι από τα πιο σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα κέντρα στην Κύπρο, στελεχωμένο από έμπειρους ιατρούς ακτινολόγους και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό. Παρέχεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης μεγάλου εύρους εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα

 
1189